Sklápěcí stůl PLICA oblý

Kód: 1404/AKA 1404/AKA2 1404/AKA3 1404/CHR 1404/AKA4 1404/AKA5 1404/AKA6 1404/CHR15 1404/HL. 1404/HL.15 1404/HL.29 1404/CHR29 1404/HL.43 1404/HL.57 1404/HL.71 1404/CHR43 1404/HL.85 1404/HL.99 1404/HL.113 1404/CHR57 1404/ALU 1404/ALU2 1404/ALU3 1404/CHR2 1404/ALU4 1404/ALU5 1404/ALU6 1404/CHR16 1404/HL.2 1404/HL.16 1404/HL.30 1404/CHR30 1404/HL.44 1404/HL.58 1404/HL.72 1404/CHR44 1404/HL.86 1404/HL.100 1404/HL.114 1404/CHR58 1404/ANT 1404/ANT2 1404/ANT3 1404/CHR3 1404/ANT4 1404/ANT5 1404/ANT6 1404/CHR17 1404/HL.3 1404/HL.17 1404/HL.31 1404/CHR31 1404/HL.45 1404/HL.59 1404/HL.73 1404/CHR45 1404/HL.87 1404/HL.101 1404/HL.115 1404/CHR59 1404/BEZ 1404/BEZ2 1404/BEZ3 1404/CHR4 1404/BEZ4 1404/BEZ5 1404/BEZ6 1404/CHR18 1404/HL.4 1404/HL.18 1404/HL.32 1404/CHR32 1404/HL.46 1404/HL.60 1404/HL.74 1404/CHR46 1404/HL.88 1404/HL.102 1404/HL.116 1404/CHR60 1404/CER 1404/CER2 1404/CER3 1404/CHR5 1404/CER4 1404/CER5 1404/CER6 1404/CHR19 1404/HL.5 1404/HL.19 1404/HL.33 1404/CHR33 1404/HL.47 1404/HL.61 1404/HL.75 1404/CHR47 1404/HL.89 1404/HL.103 1404/HL.117 1404/CHR61 1404/KAN 1404/KAN2 1404/KAN3 1404/CHR6 1404/KAN4 1404/KAN5 1404/KAN6 1404/CHR20 1404/HL.6 1404/HL.20 1404/HL.34 1404/CHR34 1404/HL.48 1404/HL.62 1404/HL.76 1404/CHR48 1404/HL.90 1404/HL.104 1404/HL.118 1404/CHR62 1404/KAK 1404/KAK2 1404/KAK3 1404/CHR7 1404/KAK4 1404/KAK5 1404/KAK6 1404/CHR21 1404/HL.7 1404/HL.21 1404/HL.35 1404/CHR35 1404/HL.49 1404/HL.63 1404/HL.77 1404/CHR49 1404/HL.91 1404/HL.105 1404/HL.119 1404/CHR63 1404/ORE 1404/ORE3 1404/ORE5 1404/CHR8 1404/ORE7 1404/ORE9 1404/ORE11 1404/CHR22 1404/HL.8 1404/HL.22 1404/HL.36 1404/CHR36 1404/HL.50 1404/HL.64 1404/HL.78 1404/CHR50 1404/HL.92 1404/HL.106 1404/HL.120 1404/CHR64 1404/DUB 1404/DUB4 1404/DUB7 1404/CHR9 1404/DUB10 1404/DUB13 1404/DUB16 1404/CHR23 1404/HL.9 1404/HL.23 1404/HL.37 1404/CHR37 1404/HL.51 1404/HL.65 1404/HL.79 1404/CHR51 1404/HL.93 1404/HL.107 1404/HL.121 1404/CHR65 1404/DUB2 1404/DUB5 1404/DUB8 1404/CHR10 1404/DUB11 1404/DUB14 1404/DUB17 1404/CHR24 1404/HL.10 1404/HL.24 1404/HL.38 1404/CHR38 1404/HL.52 1404/HL.66 1404/HL.80 1404/CHR52 1404/HL.94 1404/HL.108 1404/HL.122 1404/CHR66 1404/ORE2 1404/ORE4 1404/ORE6 1404/CHR11 1404/ORE8 1404/ORE10 1404/ORE12 1404/CHR25 1404/HL.11 1404/HL.25 1404/HL.39 1404/CHR39 1404/HL.53 1404/HL.67 1404/HL.81 1404/CHR53 1404/HL.95 1404/HL.109 1404/HL.123 1404/CHR67 1404/DUB3 1404/DUB6 1404/DUB9 1404/CHR12 1404/DUB12 1404/DUB15 1404/DUB18 1404/CHR26 1404/HL.12 1404/HL.26 1404/HL.40 1404/CHR40 1404/HL.54 1404/HL.68 1404/HL.82 1404/CHR54 1404/HL.96 1404/HL.110 1404/HL.124 1404/CHR68 1404/BRI 1404/BRI2 1404/BRI3 1404/CHR13 1404/BRI4 1404/BRI5 1404/BRI6 1404/CHR27 1404/HL.13 1404/HL.27 1404/HL.41 1404/CHR41 1404/HL.55 1404/HL.69 1404/HL.83 1404/CHR55 1404/HL.97 1404/HL.111 1404/HL.125 1404/CHR69 1404/BIL 1404/BIL2 1404/BIL3 1404/CHR14 1404/BIL4 1404/BIL5 1404/BIL6 1404/CHR28 1404/HL.14 1404/HL.28 1404/HL.42 1404/CHR42 1404/HL.56 1404/HL.70 1404/HL.84 1404/CHR56 1404/HL.98 1404/HL.112 1404/HL.126 1404/CHR70 Zvolte variantu
54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 54 081 Kč 62 120 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 58 651 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 690 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 58 905 Kč 66 944 Kč od 54 081 Kč 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 65 438,01 Kč včetně DPH 75 165,20 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 70 967,71 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 80 694,90 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 71 275,05 Kč včetně DPH 81 002,24 Kč včetně DPH od 65 438,01 Kč včetně DPH
10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů Zvolte variantu
Dekor - pracovní deska
Rozměr stolu
Podnož barva
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

 

Sklápěcí stůl PLEX oblý v různých šířkách a hloubkách na kolečkách.

Tloušťka pracovní desky 27 mm

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Šířka 2000/2400/2800/3000/3200 mm
Hloubka 1000 mm
Výška 750 mm
Tvar Oblý
Tloušťka desky 27 mm
Záruka 5 let
Barva podnoží Bílá/Alu/Černá
Materiál podnoží Ocel s práškovým vypalovacím lakem
Stolová deska DT deska s melaminovou fólií, hrana ABS 2 mm
Konstrukce stolu 2 vzpěry pod každou deskou
Střední podnože stolu Užší rozteč zajišťuje volný prostor pro nohy
Rektifikace Kolečka
Počet desek 1/2 deska/y
Typ produktu Velké sklápěcí stoly
Způsob dodání Rozebráno
Doprava viz. kategorie Servis - https://www.jednacistoly.cz/servis/
Montáž viz. kategorie Servis - https://www.jednacistoly.cz/servis/

 

Video - použití otevírací multifunkční zásuvky MT:

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: