Sklápěcí stůl PLICA rovný

Kód: 1407/AKA 1407/AKA2 1407/AKA3 1407/CHR 1407/AKA4 1407/AKA5 1407/AKA6 1407/CHR15 1407/HL.43 1407/HL.57 1407/HL.71 1407/CHR29 1407/HL.85 1407/HL.99 1407/HL.113 1407/CHR43 1407/HL. 1407/HL.15 1407/HL.29 1407/CHR57 1407/ALU 1407/ALU2 1407/ALU3 1407/CHR2 1407/ALU4 1407/ALU5 1407/ALU6 1407/CHR16 1407/HL.44 1407/HL.58 1407/HL.72 1407/CHR30 1407/HL.86 1407/HL.100 1407/HL.114 1407/CHR44 1407/HL.2 1407/HL.16 1407/HL.30 1407/CHR58 1407/ANT 1407/ANT2 1407/ANT3 1407/CHR3 1407/ANT4 1407/ANT5 1407/ANT6 1407/CHR17 1407/HL.45 1407/HL.59 1407/HL.73 1407/CHR31 1407/HL.87 1407/HL.101 1407/HL.115 1407/CHR45 1407/HL.3 1407/HL.17 1407/HL.31 1407/CHR59 1407/BEZ 1407/BEZ2 1407/BEZ3 1407/CHR4 1407/BEZ4 1407/BEZ5 1407/BEZ6 1407/CHR18 1407/HL.46 1407/HL.60 1407/HL.74 1407/CHR32 1407/HL.88 1407/HL.102 1407/HL.116 1407/CHR46 1407/HL.4 1407/HL.18 1407/HL.32 1407/CHR60 1407/CER 1407/CER2 1407/CER3 1407/CHR5 1407/CER4 1407/CER5 1407/CER6 1407/CHR19 1407/HL.47 1407/HL.61 1407/HL.75 1407/CHR33 1407/HL.89 1407/HL.103 1407/HL.117 1407/CHR47 1407/HL.5 1407/HL.19 1407/HL.33 1407/CHR61 1407/KAN 1407/KAN2 1407/KAN3 1407/CHR6 1407/KAN4 1407/KAN5 1407/KAN6 1407/CHR20 1407/HL.48 1407/HL.62 1407/HL.76 1407/CHR34 1407/HL.90 1407/HL.104 1407/HL.118 1407/CHR48 1407/HL.6 1407/HL.20 1407/HL.34 1407/CHR62 1407/KAK 1407/KAK2 1407/KAK3 1407/CHR7 1407/KAK4 1407/KAK5 1407/KAK6 1407/CHR21 1407/HL.49 1407/HL.63 1407/HL.77 1407/CHR35 1407/HL.91 1407/HL.105 1407/HL.119 1407/CHR49 1407/HL.7 1407/HL.21 1407/HL.35 1407/CHR63 1407/ORE 1407/ORE3 1407/ORE5 1407/CHR8 1407/ORE7 1407/ORE9 1407/ORE11 1407/CHR22 1407/HL.50 1407/HL.64 1407/HL.78 1407/CHR36 1407/HL.92 1407/HL.106 1407/HL.120 1407/CHR50 1407/HL.8 1407/HL.22 1407/HL.36 1407/CHR64 1407/DUB 1407/DUB4 1407/DUB7 1407/CHR9 1407/DUB10 1407/DUB13 1407/DUB16 1407/CHR23 1407/HL.51 1407/HL.65 1407/HL.79 1407/CHR37 1407/HL.93 1407/HL.107 1407/HL.121 1407/CHR51 1407/HL.9 1407/HL.23 1407/HL.37 1407/CHR65 1407/DUB2 1407/DUB5 1407/DUB8 1407/CHR10 1407/DUB11 1407/DUB14 1407/DUB17 1407/CHR24 1407/HL.52 1407/HL.66 1407/HL.80 1407/CHR38 1407/HL.94 1407/HL.108 1407/HL.122 1407/CHR52 1407/HL.10 1407/HL.24 1407/HL.38 1407/CHR66 1407/ORE2 1407/ORE4 1407/ORE6 1407/CHR11 1407/ORE8 1407/ORE10 1407/ORE12 1407/CHR25 1407/HL.53 1407/HL.67 1407/HL.81 1407/CHR39 1407/HL.95 1407/HL.109 1407/HL.123 1407/CHR53 1407/HL.11 1407/HL.25 1407/HL.39 1407/CHR67 1407/DUB3 1407/DUB6 1407/DUB9 1407/CHR12 1407/DUB12 1407/DUB15 1407/DUB18 1407/CHR26 1407/HL.54 1407/HL.68 1407/HL.82 1407/CHR40 1407/HL.96 1407/HL.110 1407/HL.124 1407/CHR54 1407/HL.12 1407/HL.26 1407/HL.40 1407/CHR68 1407/BRI 1407/BRI2 1407/BRI3 1407/CHR13 1407/BRI4 1407/BRI5 1407/BRI6 1407/CHR27 1407/HL.55 1407/HL.69 1407/HL.83 1407/CHR41 1407/HL.97 1407/HL.111 1407/HL.125 1407/CHR55 1407/HL.13 1407/HL.27 1407/HL.41 1407/CHR69 1407/BIL 1407/BIL2 1407/BIL3 1407/CHR14 1407/BIL4 1407/BIL5 1407/BIL6 1407/CHR28 1407/HL.56 1407/HL.70 1407/HL.84 1407/CHR42 1407/HL.98 1407/HL.112 1407/HL.126 1407/CHR56 1407/HL.14 1407/HL.28 1407/HL.42 1407/CHR70 Zvolte variantu
52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 52 557 Kč 60 596 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 52 811 Kč 60 850 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 56 874 Kč 64 913 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 57 128 Kč 65 167 Kč od 52 557 Kč 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 63 593,97 Kč včetně DPH 73 321,16 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 63 901,31 Kč včetně DPH 73 628,50 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 68 817,54 Kč včetně DPH 78 544,73 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 69 124,88 Kč včetně DPH 78 852,07 Kč včetně DPH od 63 593,97 Kč včetně DPH
10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů 10-20 pracovních dnů Zvolte variantu
Dekor - pracovní deska
Rozměr stolu
Podnož barva
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

 

Sklápěcí stůl PLICA rovný v různých šířkách a hloubkách na kolečkách.

Tloušťka pracovní desky 27 mm

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Šířka 2000/2400/2800/3000/3200 mm
Hloubka 1000 mm
Výška 750 mm
Tvar Rovný
Tloušťka desky 27 mm
Záruka 5 let
Barva podnoží Bílá/Alu/Černá
Materiál podnoží Ocel s práškovým vypalovacím lakem
Stolová deska DT deska s melaminovou fólií, hrana ABS 2 mm
Konstrukce stolu 2 vzpěry pod každou deskou
Střední podnože stolu Užší rozteč zajišťuje volný prostor pro nohy
Rektifikace Kolečka
Počet desek 1/2 deska/y
Typ produktu Velké sklápěcí stoly
Způsob dodání Rozebráno
Doprava viz. kategorie Servis - https://www.jednacistoly.cz/servis/
Montáž viz. kategorie Servis - https://www.jednacistoly.cz/servis/

 

Video - použití otevírací multifunkční zásuvky MT:

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: